Leergang en netwerk ondersteuners

Veranderende wetgeving en een veranderend zorglandschap maken het werk van de cliëntenraad steeds complexer. Daarom maken steeds meer cliëntenraden gebruik van onafhankelijke ondersteuning. LOC ontwikkelde een leergang voor ondersteuners.
In Zorg en Zeggenschap (uitgave 38) een mooi artikel over deze leergang.
Klik hier voor het artikel.

Andries Lever, lid van onze adviesraad verteld over inspraak en zeggenschap.

Uit een recent onderzoek  blijk dat slechts 15% van de cliënten meepraat over de verleende zorg en ondersteuning, terwijl 88% dat graag zou willen..
Andries Lever, lid van onze adviesraad  vertelt in dit filmpje hoe belangrijk het is om mee te kunnen praten.

 

Ga hier maar eens even ‘voor’zitten

Een aantal voorzitters van de cliëntenraden van ’s HeerenLoo en stichting Leekerweide wilde heel graag een cursus speciaal voor voorzitters van cliëntenraden volgen. Ze hebben hun krachten gebundeld en zijn samen gestart met de cursus “Voorzitten hoe doe je dat?”

Ze hebben de cursus met succes afgerond.

Gefeliciteerd!!

Ik heb 99 problemen…verlamming is er maar 1 van.

Film congres “sterk in je Recht” 5 april 2014

Op 5 april 2014 organiseerde Raad op Maat voor de 12de keer een congres voor Cliëntenraden.
We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde dag.
Een aantal deelnemers hebben via de “Babbelbox” laten weten, waneer zij sterk in hun recht stonden, wat ze geleerd hebben op het congres of wat ze van het congres vonden.

Film congres voor cliëntenraden 2012

Elke twee jaar organiseert Raad op Maat in Utrecht een congres voor cliëntenraden. Meer dan 100 cliënten komen dan samen om te leren en ervaringen uit te wisselen. Het congres in 2012 had het thema Over Rechten. Hier kun je de film bekijken. Het duurt 20 minuten. In april van dit jaar hebben we weer een congres georganiseerd.

Met dit gedicht kijken wij terug op 2014

Met dit gedicht kijken wij terug op 2014.

Wat kan een orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Een boekje waarin staat wat mensen met een verstandelijke beperking van een psycholoog of orthopedagoog kunnen verwachten.
Raad op Maat schreef de tekst, NIP/NVO heeft een brochure uitgegeven
De klik hier voor de folder.

Een jaarverslag hoeft geen saai boekwerk te zijn.

De cliëntenkamer van de centrale cliëntenraad van Middin maakte dit filmpje als jaarverslag.

Adviesraad van Raad op Maat

Al vanaf het begin werkt Raad op Maat nauw samen met de adviesraad.

Als ervaringsdeskundigen kijken de leden van de adviesraad mee naar de plannen van Raad op Maat en denken mee over nieuwe hulpmiddelen en cursussen.
Ook denken en werken de leden mee aan de congressen die we organiseren.

Piet en Alex zijn lid van de Adviesraad van Stichting Raad op Maat. Hier vertellen zij waarom dit zo belangrijk is.

Mooie reacties.

  • “Na het volgen van de Leerweg CliëntenVertrouwensPersoon voel ik me professioneler en zekerder in mijn vak”.
  • “Geweldig aan deze leerweg is de koppeling tussen theorie en praktijk”.
  • “Fijn om praktijkvoorbeelden te analyseren; niet naar oordeel van mij maar naar de rechten van de cliënt”.
  • “2 leerzame dagen, veel inspiratie tijdens de cursus Rechten van de Cliënt”.
  • Op Facebook kregen wij de reactie “ik vind dit leuk omdat jullie heel goed voor ons op komen”.

Boekbespreking

“Iedere instelling is gebaat bij een goede medezeggenschap van cliënten. Dit geldt voor medezeggenschap op alle niveaus: van bewonersoverleg over huisregels tot formele medezeggenschap van een centrale cliëntenraad.”
Dit staat te lezen in de boekbespreking van het ‘Handboek Coachen van Cliëntenraden’ in NTZ, Nederlands tijdschrift voor de Zorg van mensen met verstandelijke beperkingen (jaargang 39, nr.3 – september 2013.)
Els Leemans, Senior inspecteur IGZ zegt over het boek:
“Het Handboek Coachen van Cliëntenraden maakt zijn titel waar. Het is overzichtelijk geschreven en staat vol met aansprekende voorbeelden ………. Het coachen van raden op de in het handboek beschreven wijze is een essentieel onderdeel van het faciliteren van medezeggenschap van cliënten.”

Lees hier de hele recensie.
Bestel het boek in de winkel.

Cliënten werken mee

Raad op Maat zet regelmatig cliënten in bij haar werkzaamheden. Cliënten helpen mee op congressen en studiedagen. Cliënten maken de hulpmiddelen die Raad op Maat ontwikkeld heeft voor medezeggenschap, bijvoorbeeld afsprakenkaarten, het voorzittersboekje en adviesblokken. Cliënten van de Gemiva-SVG groep maken het grootste deel van deze hulpmiddelen. De voorzittershamers worden gemaakt op een activiteitencentrum van Promens Care. Kijk voor een overzicht van de hulpmiddelen in onze winkel.

Minder conflicten door cursus

Raad op Maat verzorgde de cursus Rechten van cliënten voor medewerkers van Cordaan. De bewustwording van medewerkers leidde tot nieuwe inzichten en concrete resultaten. Medewerkers zeggen dat ze anders zijn gaan werken, minder vanuit het beheersen, meer vanuit het respect voor de rechten van cliënten. De locatiemanager bij Cordaan zegt daarover:
“Door de cursus rechten van cliënten is het aantal conflicten met cliënten met de helft afgenomen. We geven cliënten meer ruimte en gaan minder vaak de strijd aan.”

Opzoekboek samen met ervaringsdeskundigen

Raad op Maat maakte samen met de LFB het Opzoekboek Rechten voor cliënten. Loes den Dulk schreef het in nauw overleg met 8 ervaringsdeskundigen. Op 10 zaterdagen gaf Loes deze cliënten les en besprak ze met hen de teksten voor het boek. De cliënten brachten zelf veel voorbeelden in. Het boek is in april 2013 gepresenteerd. Cliënten kunnen nu zelf in begrijpelijke taal opzoeken wat hun rechten zijn.