Lichtend voorbeeld

Het verschil maken, het kan echt. Hieronder een aantal mooie voorbeelden uit ons werk. Cliënten die steviger in hun schoenen staan, medewerkers die anders gaan werken, organisaties die hun beleid echt afstemmen op hun cliënten.

Stem cliënten laten horen.

n Zorg en Zeggenschap het tijdschrift van LOC Zeggenschap en zorg staat een mooi interview met Loes over de samenwerking tussen LOC en Raad op Maat en de gedeelde visie op waarde-volle zorg of wel zorgen dat de stem van de client gehoord wordt.

Klik hier voor het interview.

Rechten van cliënten geschonden onder het mom van goede zorg.

Klik hier voor het artikel Rechten van cliënten geschonden onder het mom van goede zorg ofwel het belang van het begrip wilsbekwaamheid. Uit de JGGZ nummer 2 jaargang 13.

Van de letter naar de geest van de wet. Omdat het toch moet gaan over cliënten!

Klik hier voor het het artikel Van de letter naar de geest van de wet. Omdat het toch over cliënten moet gaan. Uit de JGGZ nummer 2 jaargang 13.

Interview met het NRC. Hoe zorg je goed voor andermans geld?

Naar aanleiding van het TV programma De Monitor is Loes gevraagd voor een interview in het NRC over wat te doen als iemand niet goed voor zijn geld kan zorgen. Hoe zorg je nou voor andermans geld? Loes Den Dulk verteld in onderstaand interview hoe zij hier tegen aan kijkt.

Klik hier voor het interview.

En heel mooi lied over medezeggenschap van Theater Totaal.