Lichtend voorbeeld

Het verschil maken, het kan echt. Hieronder een aantal mooie voorbeelden uit ons werk. Cliënten die steviger in hun schoenen staan, medewerkers die anders gaan werken, organisaties die hun beleid echt afstemmen op hun cliënten.

Stem cliënten laten horen.

n Zorg en Zeggenschap het tijdschrift van LOC Zeggenschap en zorg staat een mooi interview met Loes over de samenwerking tussen LOC en Raad op Maat en de gedeelde visie op waarde-volle zorg of wel zorgen dat de stem van de client gehoord wordt.

Klik hier voor het interview.

Van de letter naar de geest van de wet. Omdat het toch moet gaan over cliënten!

Klik hier voor het het artikel Van de letter naar de geest van de wet. Omdat het toch over cliënten moet gaan. Uit de JGGZ nummer 2 jaargang 13.

Andries Lever, lid van onze adviesraad verteld over inspraak en zeggenschap.

Uit een recent onderzoek  blijk dat slechts 15% van de cliënten meepraat over de verleende zorg en ondersteuning, terwijl 88% dat graag zou willen..
Andries Lever, lid van onze adviesraad  vertelt in dit filmpje hoe belangrijk het is om mee te kunnen praten.

 

En heel mooi lied over medezeggenschap van Theater Totaal.

 

Rechten van cliënten geschonden onder het mom van goede zorg.

Klik hier voor het artikel Rechten van cliënten geschonden onder het mom van goede zorg ofwel het belang van het begrip wilsbekwaamheid. Uit de JGGZ nummer 2 jaargang 13.