Als cliëntenvertrouwenspersoon ondersteun je de individuele cliënt in het verwoorden van klachten en bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. Om dit werk met succes en met plezier te kunnen doen, moet je beschikken over specifieke kennis, attitude en vaardigheden. De basiscursus cliëntenvertrouwenspersoon aangevuld met  modulen geeft je die solide basis en een breder denkkader. De Leerweg sluit nauw aan bij ontwikkelingen in het veld en in de wetgeving en maakt gebruik van expertise van de beroepsgroep.

In verband met de nieuwe Wet zorg en dwang die in 2020 in werking treedt, wordt de opleiding tot CVP opnieuw opgebouwd zodat de CVP kan voldoen aan de eisen van het Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

Zodra wij meer informatie hebben omtrent deze opleiding plaatsen wij deze op onze site.
Om die reden zullen we de basiscursus en de modules voorlopig niet inplannen.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram