Basiscursus en modulen CliëntenVertrouwenspersoon

Als cliëntenvertrouwenspersoon ondersteun je de individuele cliënt in het verwoorden van klachten en bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. Om dit werk met succes en met plezier te kunnen doen, moet je beschikken over specifieke kennis, attitude en vaardigheden. De basiscursus cliëntenvertrouwenspersoon aangevuld met  modulen geeft je die solide basis en een breder denkkader. De Leerweg sluit nauw aan bij ontwikkelingen in het veld en in de wetgeving en maakt gebruik van expertise van de beroepsgroep.

Doelgroep:

Cliëntenvertrouwenspersonen in de zorg voor mensen met een beperking. Ook aanstaand cliëntenvertrouwenspersonen en cliëntenvertrouwenspersonen uit andere sectoren van de zorg kunnen deelnemen.

Duur:

Basiscursus 3 dagen en 6 modules van 1 dag, van 10.00 tot 16.00 uur.

Data:

Basiscursus (info volgt)

Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. (14 februari 2019)
Rechten van cliënten en nieuwe wetgeving. (14 maart 2019)
Omgaan met verschillende doelgroepen. (11 april 2019)
Communicatie met cliënten. (16 mei 2019)
Omgaan met weerstanden. (info volgt)
Registratie van klachten. (info volgt)

Prijs:

Prijs basiscursus € 745,00 per persoon; inclusief koffie/thee en lunch.
exclusief € 25.- cursusmateriaal.
Prijs losse modules € 325.- per persoon; inclusief cursusmateriaal koffie/thee en lunch.

Plaats:

Raad op Maat, Gouda.

Folder:

Inschrijven:

Inschrijven