Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven en bij het uitoefenen van medezeggenschap. In de cursus leer je nieuwe teksten schrijven en bestaande stukken herschrijven. We besteden veel aandacht aan een goede keuze van informatie en het logisch en begrijpelijk presenteren van de boodschap. Verder komt het werken met beeldmateriaal aan bod. De cursus zet je ook aan om in andere vormen van communicatie beter af te stemmen en creatiever te zijn.

We kunnen deze cursus ook verzorgen bij uw instelling.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram