Als penningmeester beheer je het geld van de raad. Je houdt bij hoeveel geld de raad krijgt en uitgeeft. Je schrijft alles op in een kasboek. Je rekent uit hoeveel geld er nog over is. Zo zie je hoe de raad er financieel voor staat. Je maakt een financieel jaarverslag. Je maakt een begroting voor plannen van de raad. Deze cursus helpt je om een goede penningmeester te zijn.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram