Als notulist van de raad maak je het verslag van de vergadering. Je schrijft op wat er gezegd en besloten wordt. In het verslag kan iedereen teruglezen wat er tijdens de vergadering besproken is. Deze cursus helpt je een goede notulist te zijn. Je leert aantekeningen maken en een verslag maken.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram