In de cursus leer je wat je rechten zijn als cliënt van een zorginstelling.
Je leert over al je rechten.
Bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op zeggenschap en het recht op goede zorg.
Je leert over je eigen rechten en de rechten van andere cliënten.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram