De cursus helpt de raad zijn werk goed te doen. Je leert opkomen voor belangen van cliënten. Je leert veel over vergaderen en over de taken van de raadsleden. Andere onderwerpen zijn de notulen en rechten van de raad. Ook praten met de achterban en met de manager komt aan bod.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram