Cursussen voor cliënten en cliëntenraden

We bieden cursussen aan voor cliëntenraden die willen groeien in hun werk.
De leden van de raad kunnen samen een cursus volgen.
Er zijn ook aparte cursussen voor voorzitters, penningmeesters en notulisten.
Onze rechtencursus is voor raden maar ook voor cliënten die meer willen weten over hun rechten.

Daarnaast biedt Raad op Maat ook cursussen voor: Cliëntenraden van MEE en voor
Cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten.
Klik hier voor meer informatie over de cursus Medezeggenschap cliëntenraad MEE.
Klik hier voor meer informatie over de cursus cliëntenraad vertegenwoordigers.