De wetten rond de rechten van cliënten zijn aan het veranderen. De komende periode zal de Tweede Kamer nieuwe wetten vaststellen die van invloed zijn op de rechten van cliënten in zorginstellingen:

Deze wetten hebben gevolgen voor het dagelijks werk van begeleiders en voor het beleid van de zorginstelling. Raad op Maat verzorgt workshops en cursussen over de nieuwe wetten en biedt ondersteunende trajecten om het beleid en de praktijk aan te passen aan de nieuwe regelgeving.
Lengte, duur en inhoud van deze workshops en cursussen zijn altijd in overleg.

Offerte op aanvraag, neem contact op.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram