Workshops Wetten in de zorg

De wetten rond de rechten van cliënten zijn aan het veranderen. De komende periode zal de Tweede Kamer nieuwe wetten vaststellen die van invloed zijn op de rechten van cliënten in zorginstellingen:

  • De wet Zorg en dwang: deze wet regelt de voorwaarden waarop cliënten in hun vrijheid beperkt kunnen worden.
  • De wet Kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg.
  • De beginselenwet awbz zorg.
  • De wet medezeggenschap cliënten.

Deze wetten hebben gevolgen voor het dagelijks werk van begeleiders en voor het beleid van de zorginstelling. Raad op Maat verzorgt workshops en cursussen over de nieuwe wetten en biedt ondersteunende trajecten om het beleid en de praktijk aan te passen aan de nieuwe regelgeving.
Lengte, duur en inhoud van deze workshops en cursussen zijn altijd in overleg.

Offerte op aanvraag, neem contact op.