De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg en zorginstellingen. Eén van die veranderingen is dat de cliënt meer verantwoordelijk en regie over het eigen leven krijgt. De cliënt heeft bij dit proces van zeggenschap en emancipatie ondersteuning nodig. Als begeleider heb je hierbij een belangrijke rol.
Tijdens deze cursus leer je als begeleider om je bewust te worden van de eigen houding en bejegening. Je leert vaardigheden ontwikkelen waarbij het voeren van regie en dit over te dragen aan de cliënt een sleutelwoord is. Je leert de transitie te maken van zorgen vóór naar ondersteunen aan de cliënt. Naast de theorie is er veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden en inbreng uit de eigen praktijk.

De cursus is bedoeld voor coördinerend begeleiders tot assistent begeleiders, maar ook zeer geschikt als teamtraining. Er is plaats voor maximaal 15 personen. De cursus bestaat uit drie dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Ook een terugkomdag behoort tot de mogelijkheden. Op één van de dagen is een trainingsacteur aanwezig. Tijdens deze dag wordt getraind op basis van eigen casuïstiek.

Cursus 1 dag: € 1.195,00
Cursus 2 dagen: € 1.995,00
Cursus 2 dagen met trainingsacteur: € 2.495,00
Cursus 3 dagen met trainingsacteur: € 3.195,00
Terugkomdag: € 995,00
Cursusmateriaal: € 30,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram