Cursus of workshop Rechten van cliënten

De rechten van cliënten vormen de basis voor de zorg en ondersteuning die cliënten ontvangen. Hoe kun je de rechten van cliënten verankeren in de dagelijkse praktijk en in beleid? Voorbeelden uit de eigen instelling toetsen we aan de wet. Dan bekijken we wat dit betekent voor de praktijk en hoe we daar recht kunnen doen aan de rechten van cliënten. Daarbij komt ook aan de orde waar de verantwoordelijkheid van de cliënt, medewerkers en vertegenwoordigers begint en eindigt.

Melanie en Lijsbeth hebben via Raad op Maat de Cursus Rechten van Cliënten gevolgd.
Kijk hier om te zien hoe ze dit hebben ervaren.

De cursus duurt 2 dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Het is ook mogelijk workshops te verzorgen over dit thema voor management en/of teams. Van losse cursus tot een traject om rechten van cliënten te verankeren in de organisatie.

Workshop 1 dagdeel € 745,00
Cursus 1 dag € 1.295,00
Cursus 2 dagen € 2.195,00
Cursus 2 dagen met 1 dagdeel tweede docent gespecialiseerd juriste € 2.595,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

 

Deze curus met open inschrijving