Medezeggenschap is veel meer dan het hebben van een cliëntenraad. Op allerlei manieren en niveaus kunnen cliënten meedenken en meepraten over dingen die voor hen belangrijk zijn. Veel verschillende medewerkers kunnen eraan bijdragen dat cliënten meer stem krijgen. Dat vraagt om kennis, creativiteit, vaardigheden en een planmatige aanpak. We verzorgen cursussen op maat voor taakhouders medezeggenschap, managers en teams. Belangrijke thema’s in de cursus zijn bejegening, coachingsvaardigheden, creatieve werkvormen en verankering in beleid. Waar nodig werken we met sketches, praktijkvoorbeelden uit de organisatie en/of situaties op dvd.

De cursus duurt 1 dag, maar heeft ook een verlengde versie. Het is ook mogelijk workshops te verzorgen over dit thema voor management en/of teams. Van losse cursus tot een traject om medezeggenschap van cliënten te verankeren in de organisatie.

Workshop 1 dagdeel € 745,00
Cursus 1 dag € 1.295,00
Cursus 2 dagen € 2.195,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram