Cursus Cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven en bij het uitoefenen van medezeggenschap. De cursus Schrijven voor cliënten leidt tot een andere manier van kijken naar teksten en communicatie. Voorbeelden uit de eigen instelling toetsen we aan een checklist voor begrijpelijk schrijven. De deelnemers leren nieuwe teksten schrijven en bestaande stukken herschrijven. Een goede keuze van informatie en het logisch en begrijpelijk presenteren van de boodschap krijgen daarbij veel aandacht. Verder komt het werken met beeldmateriaal aan bod. De cursus stimuleert de organisatie ook in andere vormen van communicatie beter af te stemmen en creatiever te zijn.
De cursus duurt 2 dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Aan de cursus kunnen alle mensen meedoen die voor cliënten schrijven of gaan schrijven. Dit zijn met name managers, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers en coaches/ondersteuners van raden.

Cursus 1 dag € 1.295,00
Cursus 2 dagen € 2.195,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

Deze curus met open inschrijving