Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten. Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie. We verzorgen cursussen en workshops voor cliënten, medewerkers, managers en teams. Onze speciale leerwegen rusten coaches en cliëntenvertrouwenspersonen optimaal toe voor hun functie.

[submenu]

Voor al onze cursussen gelden leveringsvoorwaarden. Je leest ze hier.
Klik hier voor ons privacy beleid.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram