Incompany training cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven en bij het uitoefenen van medezeggenschap. De training cliëntgericht schrijven leidt tot een andere manier van kijken naar teksten en communicatie. Voorbeelden uit de eigen instelling toetsen we aan een checklist voor begrijpelijk schrijven. De deelnemers leren nieuwe teksten schrijven en bestaande stukken herschrijven. Een goede keuze van informatie en het logisch en begrijpelijk presenteren van de boodschap krijgen daarbij veel aandacht. Verder komt het werken met beeldmateriaal aan bod. De training stimuleert de organisatie ook in andere vormen van communicatie beter af te stemmen en creatiever te zijn.

Deze training bieden wij ook aan met open inschrijving.

Doelgroep:iedereen die teksten schrijft voor cliënten: managers, beleidsmedewerkers,
communicatiemedewerkers en coaches/ondersteuners van raden.
Duur:2 dagen, maar er is ook een verkorte versie indien deelnemers beschikken over de basiskennis ‘schrijven van teksten’.
Kosten:
Neem contact op
Cursus 1 dag € 1.495,00
Cursus 2 dagen € 2.395,00
Lesmap per deelnemer á € 25,00

Realis​atie: Quantasie