Incompany overige trainingen

In zorginstellingen verzorgen wij cursussen en workshops op maat. Deze cursussen gaan over rechten, zeggenschap en cliëntcommunicatie.

Cursussen voor coaches cliëntenraad, vertrouwenspersonen zorg, begeleiders, gedragsdeskundigen, managers en andere bij de zorg betrokken medewerkers.

Het programma, de werkwijze en het aantal dagdelen stemmen we af op de vragen en wensen van de organisatie.


Realis​atie: Quantasie