Incompany cursus Wie beslist?

Cursus over zeggenschap wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

De rechten van cliënten vormen de basis voor de zorg en ondersteuning die cliënten ontvangen. Hoe kun je de rechten van cliënten verankeren in de dagelijkse praktijk en in beleid? Voorbeelden uit de eigen praktijk toetsen we aan de rechten van cliënten. 

We bespreken o.a. het recht op zeggenschap, vertegenwoordiging, privacy, informatie en goede zorg. Ook besteden we aandacht aan de begrippen onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en bemoeizorg. De inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Deze cursus organiseren we ook als open inschrijving.

Doelgroep:begeleiders, gedragsdeskundigen, managers, coaches cliëntenraad, vertrouwenspersonen zorg en andere bij cliënten betrokken medewerkers van zorginstellingen.
Duur:2 dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Het is ook mogelijk workshops te verzorgen over dit thema voor management en/of teams.
Van losse cursus tot een traject om rechten van cliënten te verankeren in de organisatie.
Workshop 1 dagdeel € 825,00
Cursus 1 dag € 1.495,00
Cursus 2 dagen € 2.395,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

Realis​atie: Quantasie