Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat het verschil maken… toch?

4 september 2014
Loes den Dulk

Het VN verdrag bekrachtigd
In het regeerakkoord werd het al aangekondigd: het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat bekrachtigd worden door de regering. Het wetsvoorstel daartoe is in de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Dus zodra de Tweede en Eerste Kamer hun goed keuring aan deze wet gegeven hebben, kunnen mensen met een beperking een beroep doen op dit verdrag. Tenminste……, te zijner tijd……., want een voorwaarde die ook in het regeerakkoord staat is dat de verplichtingen geleidelijk moeten kunnen worden ingevoerd. Haast maken is nergens goed voor, zo stelt de regering daarmee. Behalve dan, zo bedenk ik me, voor de rechtspositie van mensen met een beperking……..

Erkenning van de rechten van mensen met een beperking
Maar goed, het verdrag gaat bekrachtigd worden. Dat alleen al heeft betekenis. Het betekent in ieder geval dat de regering daarmee de opdracht op zich neemt om maatregelen te nemen om de rechten uit het verdrag te verzekeren en daar kunnen wij de regering dan weer aan houden. En dat is in ieder geval een mooie ontwikkeling. Verdere erkenning van de rechten van mensen met een beperking kan ik alleen maar toejuichen.

Toch?
Maar wat gaat er nu echt veranderen voor mensen met een beperking?
De memorie van toelichting op de wet beschrijft wat het VN verdrag betekent voor de Nederlandse situatie. En na het lezen van de memorie van toelichting, vraag ik me wel af wat nu de feitelijke winst voor mensen met een beperking gaat worden.

Aanpassing van de kieswet
Volgens de memorie van toelichting moet in Nederland onder andere de Kieswet worden aangepast. Toen ik dat las werd ik enthousiast. In het verleden heeft Raad op Maat samen met de LFB VG-belang en de VGN de minister van Binnenlandse zaken dringend verzocht om een aanpassing van de kieswet. En even dacht ik dat die aanpassingen er dankzij het VN verdrag nu zouden komen

Ondersteuning in het stemhokje
Een van de belangrijkste punten voor ons was ondersteuning in het stemhokje. Dat is nu alleen toegestaan bij mensen met een lichamelijke beperking. Maar helaas is de Staatssecretaris van mening dat ondersteuning in het stemhokje botst met de vrijheid je stem in het geheim te kunnen uitbrengen en het risico van ongewenste beïnvloeding. Daarom, zo schrijft de Staatssecretaris in al zijn wijsheid, is het niet nodig en niet wenselijk om de kieswet niet op dit punt aan te passen. Het VN verdrag draagt ons op het maximale te doen maar aangezien hier twee belangen van mensen met een beperking botsen, hoeft er niets te veranderen. Wel komt er een brief naar gemeenten om de ondersteuning buiten het stemhokje te stimuleren.

Logo’s en foto’s op het stembiljet
Een tweede belangrijke aanpassing van de Kieswet, waar Raad op Maat met de andere partijen om gevraagd heeft, is het opnemen van foto’s en logo’s op het stembiljet. In de Memorie van toelichting geeft de staatssecretaris aan het belang van een begrijpelijk stembiljet te onderkennen. In een onderzoek naar elektronisch stemmen dat al enige tijd loopt, gaat bekeken worden of het mogelijk is om hiermee rekening te houden, zolang wordt dit punt aangehouden. Dus ook voor dit punt heeft het bekrachtigen van VN verdrag voor Nederland voorlopig nog geen gevolgen……..

Toegankelijkheid
De aanpassing van de kieswet gaat over de verplichting van de toegankelijkheid van de stemlokalen. Alleen gaat dat niet gelden voor alle stembureaus, want dan zouden er te weinig stembureaus
open blijven en dat is dan ook weer in strijd met het VN verdrag.

Pudding
Dus wat gaat er nu eigenlijk veranderen voor mensen met een beperking?
Op gebied van het kiesrecht voorlopig in ieder geval niet veel. Het Verdrag heeft een veel bredere werking, maar zoals de Britten zeggen: ‘The proof of the pudding is in the eating’ en de eerste hap smaakt nog net zo flauw als voorheen.

Loes den Dulk

4 september 2014

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat het verschil maken… toch?

Het VN verdrag bekrachtigd
In het regeerakkoord werd het al aangekondigd: het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat bekrachtigd worden door de regering. Het wetsvoorstel daartoe is in de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Dus zodra de Tweede en Eerste Kamer hun goed keuring aan deze wet gegeven hebben, kunnen mensen met een beperking een beroep doen op dit verdrag. Tenminste……, te zijner tijd……., want een voorwaarde die ook in het regeerakkoord staat is dat de verplichtingen geleidelijk moeten kunnen worden ingevoerd. Haast maken is nergens goed voor, zo stelt de regering daarmee. Behalve dan, zo bedenk ik me, voor de rechtspositie van mensen met een beperking……..

Erkenning van de rechten van mensen met een beperking
Maar goed, het verdrag gaat bekrachtigd worden. Dat alleen al heeft betekenis. Het betekent in ieder geval dat de regering daarmee de opdracht op zich neemt om maatregelen te nemen om de rechten uit het verdrag te verzekeren en daar kunnen wij de regering dan weer aan houden. En dat is in ieder geval een mooie ontwikkeling. Verdere erkenning van de rechten van mensen met een beperking kan ik alleen maar toejuichen.

Toch?
Maar wat gaat er nu echt veranderen voor mensen met een beperking?
De memorie van toelichting op de wet beschrijft wat het VN verdrag betekent voor de Nederlandse situatie. En na het lezen van de memorie van toelichting, vraag ik me wel af wat nu de feitelijke winst voor mensen met een beperking gaat worden.

Aanpassing van de kieswet
Volgens de memorie van toelichting moet in Nederland onder andere de Kieswet worden aangepast. Toen ik dat las werd ik enthousiast. In het verleden heeft Raad op Maat samen met de LFB VG-belang en de VGN de minister van Binnenlandse zaken dringend verzocht om een aanpassing van de kieswet. En even dacht ik dat die aanpassingen er dankzij het VN verdrag nu zouden komen

Ondersteuning in het stemhokje
Een van de belangrijkste punten voor ons was ondersteuning in het stemhokje. Dat is nu alleen toegestaan bij mensen met een lichamelijke beperking. Maar helaas is de Staatssecretaris van mening dat ondersteuning in het stemhokje botst met de vrijheid je stem in het geheim te kunnen uitbrengen en het risico van ongewenste beïnvloeding. Daarom, zo schrijft de Staatssecretaris in al zijn wijsheid, is het niet nodig en niet wenselijk om de kieswet niet op dit punt aan te passen. Het VN verdrag draagt ons op het maximale te doen maar aangezien hier twee belangen van mensen met een beperking botsen, hoeft er niets te veranderen. Wel komt er een brief naar gemeenten om de ondersteuning buiten het stemhokje te stimuleren.

Logo’s en foto’s op het stembiljet
Een tweede belangrijke aanpassing van de Kieswet, waar Raad op Maat met de andere partijen om gevraagd heeft, is het opnemen van foto’s en logo’s op het stembiljet. In de Memorie van toelichting geeft de staatssecretaris aan het belang van een begrijpelijk stembiljet te onderkennen. In een onderzoek naar elektronisch stemmen dat al enige tijd loopt, gaat bekeken worden of het mogelijk is om hiermee rekening te houden, zolang wordt dit punt aangehouden. Dus ook voor dit punt heeft het bekrachtigen van VN verdrag voor Nederland voorlopig nog geen gevolgen……..

Toegankelijkheid
De aanpassing van de kieswet gaat over de verplichting van de toegankelijkheid van de stemlokalen. Alleen gaat dat niet gelden voor alle stembureaus, want dan zouden er te weinig stembureaus
open blijven en dat is dan ook weer in strijd met het VN verdrag.

Pudding
Dus wat gaat er nu eigenlijk veranderen voor mensen met een beperking?
Op gebied van het kiesrecht voorlopig in ieder geval niet veel. Het Verdrag heeft een veel bredere werking, maar zoals de Britten zeggen: ‘The proof of the pudding is in the eating’ en de eerste hap smaakt nog net zo flauw als voorheen.

Loes den Dulk

4 september 2014

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram