Gelukkig kun je altijd nog klagen

16 oktober 2014
Loes den Dulk

De zorg verandert
De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige zorg, de Wlz. De gemeenten gaan de Wmo zorg organiseren en de zorg voor de jeugd waaronder de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking. En de veranderingen gaan gepaard met bezuinigingen. Dat betekent dat dezelfde zorg anders, lees goedkoper, georganiseerd moet worden. De veranderingen hebben zeker ook voordelen maar ik weet dat veel mensen zich toch ook grote zorgen maken.

Ook het klachtrecht verandert
Juist in deze tijd is het belangrijk dat je als cliënt weet dat je in ieder geval kunt klagen. Over alle zaken waar je niet tevreden over bent tussen jou en je zorgaanbieder. Dan is het natuurlijk belangrijk te weten waar je terecht kunt met je klacht of gevoel van onvrede. Daarvoor is er de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Wkcz. Die wet is van kracht voor cliënten in de hele zorg. Maar ook het klachtrecht gaat veranderen.

Wkcz wordt Wkkgz
De Wkcz gaat vervangen worden door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Wanneer dat gaat gebeuren, weten we nog niet, want de Wet ligt nog in de Eerste Kamer. Het recht op klagen is in die nieuwe wet net even anders geregeld. Maar daar blijft het niet bij.

Klagen in de Wmo of jeugdwet of Wlz
De Wkkgz is straks met name voor de cliënten in de Wlz. Als je straks je zorg via de Wmo, ontvangt, bepaalt de gemeente in de gemeentelijke verordening hoe je klachtrecht eruit ziet. En als je jonger bent dan 18 jaar, is de kans groot dat je per 1 januari je zorg ontvangt via de jeugdwet en daarin staan dan weer andere regels voor klagen.

Onvrijwillige zorg
Als je als cliënt onvrijwillig bent opgenomen of als bij jou vrijheidsbeperkingen worden toegepast, of als daar over gepraat wordt, dan gelden de regels uit de Wet Bopz. Maar straks gaat deze vervangen worden door de Wet Zorg en dwang, tenminste, als de Eerste Kamer deze wet straks gaat aannemen. Dat is, als je in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking verblijft of een instelling voor psychogeriatrische zorg.
Want als je in een GGZ instelling verblijft, staan de regels over klagen voor jou straks in de Wet Verplichte GGZ. Dat is als die wet door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen.

Ondersteuning bij klachten
Als je ondersteuning nodig hebt om je klacht te bespreken, kun je als GGZ cliënt rekenen op de ondersteuning van de patiëntvertrouwenspersoon. In een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, krijg je straks ondersteuning van een klachtenfunctionaris, dat is als de Wkkgz van kracht wordt en je je zorg krijgt via de Wlz. Als de Wet Zorg en dwang van kracht wordt, kun je ook ondersteuning krijgen van een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon.
In de jeugdwet is er een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon om je te ondersteunen. In de GGZ kan je familie zich bij het klagen ook laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de psychogeriatrie, gaat de cliëntenvertrouwenspersoon dat erbij doen.

Klagen, maar hoe?
Snapt u het nog? Ik allang niet meer. Klagen mag, zoveel is duidelijk. Maar bij wie, volgens welke regeling en met welke ondersteuning? De zorg wordt er niet eenvoudiger op, klagen ook niet, zo lijkt het. En die onduidelijkheid, daar zou ik nou graag over willen klagen! ……. als ik wist hoe……..

Loes den Dulk

6 oktober 2014

Gelukkig kun je altijd nog klagen

De zorg verandert
De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige zorg, de Wlz. De gemeenten gaan de Wmo zorg organiseren en de zorg voor de jeugd waaronder de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking. En de veranderingen gaan gepaard met bezuinigingen. Dat betekent dat dezelfde zorg anders, lees goedkoper, georganiseerd moet worden. De veranderingen hebben zeker ook voordelen maar ik weet dat veel mensen zich toch ook grote zorgen maken.

Ook het klachtrecht verandert
Juist in deze tijd is het belangrijk dat je als cliënt weet dat je in ieder geval kunt klagen. Over alle zaken waar je niet tevreden over bent tussen jou en je zorgaanbieder. Dan is het natuurlijk belangrijk te weten waar je terecht kunt met je klacht of gevoel van onvrede. Daarvoor is er de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Wkcz. Die wet is van kracht voor cliënten in de hele zorg. Maar ook het klachtrecht gaat veranderen.

Wkcz wordt Wkkgz
De Wkcz gaat vervangen worden door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Wanneer dat gaat gebeuren, weten we nog niet, want de Wet ligt nog in de Eerste Kamer. Het recht op klagen is in die nieuwe wet net even anders geregeld. Maar daar blijft het niet bij.

Klagen in de Wmo of jeugdwet of Wlz
De Wkkgz is straks met name voor de cliënten in de Wlz. Als je straks je zorg via de Wmo, ontvangt, bepaalt de gemeente in de gemeentelijke verordening hoe je klachtrecht eruit ziet. En als je jonger bent dan 18 jaar, is de kans groot dat je per 1 januari je zorg ontvangt via de jeugdwet en daarin staan dan weer andere regels voor klagen.

Onvrijwillige zorg
Als je als cliënt onvrijwillig bent opgenomen of als bij jou vrijheidsbeperkingen worden toegepast, of als daar over gepraat wordt, dan gelden de regels uit de Wet Bopz. Maar straks gaat deze vervangen worden door de Wet Zorg en dwang, tenminste, als de Eerste Kamer deze wet straks gaat aannemen. Dat is, als je in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking verblijft of een instelling voor psychogeriatrische zorg.
Want als je in een GGZ instelling verblijft, staan de regels over klagen voor jou straks in de Wet Verplichte GGZ. Dat is als die wet door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen.

Ondersteuning bij klachten
Als je ondersteuning nodig hebt om je klacht te bespreken, kun je als GGZ cliënt rekenen op de ondersteuning van de patiëntvertrouwenspersoon. In een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, krijg je straks ondersteuning van een klachtenfunctionaris, dat is als de Wkkgz van kracht wordt en je je zorg krijgt via de Wlz. Als de Wet Zorg en dwang van kracht wordt, kun je ook ondersteuning krijgen van een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon.
In de jeugdwet is er een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon om je te ondersteunen. In de GGZ kan je familie zich bij het klagen ook laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de psychogeriatrie, gaat de cliëntenvertrouwenspersoon dat erbij doen.

Klagen, maar hoe?
Snapt u het nog? Ik allang niet meer. Klagen mag, zoveel is duidelijk. Maar bij wie, volgens welke regeling en met welke ondersteuning? De zorg wordt er niet eenvoudiger op, klagen ook niet, zo lijkt het. En die onduidelijkheid, daar zou ik nou graag over willen klagen! ……. als ik wist hoe……..

Loes den Dulk

6 oktober 2014

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram