Raad op Maat maakt van een ingewikkelde tekst een voor cliënten toegankelijke versie. Zo kunnen cliënten zelf lezen of voorgelezen krijgen wat voor hen van belang is. Begrijpelijke taal is een voorwaarde voor zeggenschap.
Vaak ontstaat in overleg een nieuwe tekst waarin alleen staat wat cliënten raakt of wat zij willen weten. Een andere vorm is uitleg bij een tekst, bijvoorbeeld bij een overeenkomst. Ook maken we eenvoudige teksten ter vervanging van ingewikkelde teksten, bijvoorbeeld voor cliëntenraden.

Offerte op aanvraag, neem contact op.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram