RaadMaatjes

De RaadMaatjes zijn twee acteurs. Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond de zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Sketches over bijvoorbeeld
de rechten van cliënten en bejegening. Het zijn altijd situaties die ook in de dagelijkse praktijk voorkomen.

De RaadMaatjes treden op voor verschillende doelgroepen op congressen en studiedagen:
cliënten, ouders/verwanten, begeleiders of combinaties van deze groepen.
De RaadMaatjes kunnen ook samen met een gespreksleider uitgenodigd worden. De gespreksleider ondersteunt de discussie over de sketches.

De RaadMaatjes kosten vanaf € 635,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes voor twee aansluitende dagdelen vanaf € 995,00, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes met gespreksleider kosten vanaf € 975,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
Genoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding met maximaal één keer (telefonisch) overleg.