De RaadMaatjes zijn twee acteurs. Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond de zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Sketches over bijvoorbeeld
de rechten van cliënten en bejegening. Het zijn altijd situaties die ook in de dagelijkse praktijk voorkomen.

De RaadMaatjes treden op voor verschillende doelgroepen op congressen en studiedagen:
cliënten, ouders/verwanten, begeleiders of combinaties van deze groepen.
De RaadMaatjes kunnen ook samen met een gespreksleider uitgenodigd worden. De gespreksleider ondersteunt de discussie over de sketches.

De RaadMaatjes kosten vanaf € 635,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes voor twee aansluitende dagdelen vanaf € 995,00, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes met gespreksleider kosten vanaf € 975,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
Genoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding met maximaal één keer (telefonisch) overleg.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram