De Namenbank was er om cliëntenraden te helpen bij het zoeken naar kandidaten voor de raad van toezicht. Of naar een bepaalde deskundige, zoals een jurist of financieel expert. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in het promoten van de Namenbank. Dit leidde helaas niet tot een groter gebruik. Vandaar dat de verantwoordelijke organisaties PGO Support, LSR, LOC Zeggenschap in zorg en Raad op Maat, het besluit hebben genomen de Namenbank op te heffen. Wie op zoek is naar een juridisch advies of een advies rond het werk van de raad, kan daarvoor nog steeds bij Raad op Maat terecht.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram