Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?

29 januari 2015
Loes den Dulk

Belangrijk
Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is zo belangrijk dat de regering en de Tweede Kamer er al sinds 2011 over praten hoe dat beter geregeld kan worden.

Oude nieuwe wetsvoorstellen
Want in 2011 kwam VWS met het wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Deze wet zou o.a. de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) gaan vervangen. Daar waar nodig zouden cliëntenraden steviger rechten krijgen. Een mooi vooruitzicht. In juli 2013 besloot de minister om de WCZ op te splitsen. De wet die de medezeggenschap zou gaan regelen: de Wet Goed Bestuur en Intern Toezicht, zou eind 2013 naar de kamer komen.
Heel 2014 hebben we gewacht op het wetsvoorstel en nu op 22 januari 2015 sturen de minister en de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg. In de brief staat dat er geen nieuwe wet komt op gebied van medezeggenschap en dat de Wmcz zal worden aangepast.
Daarvoor gaat eerst een onderzoek plaatsvinden.

Stil
In die brief staat dat VWS cliëntmedezeggenschap heel belangrijk vindt.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik stil wordt van zo’n brief. Want terwijl ik al bijna 4 jaar aan het wachten ben op nieuwe helderheid, geeft VWS alweer aan dat het zo belangrijk is en stelt weer uit met behulp van de oudste smoes uit het handboek beleid: een onderzoek.

De regels moeten worden verbeterd
In de brief staat gelukkig meer dan dat. VWS heeft geluisterd naar cliëntenraden die zeggen dat ze te laat of niet om advies worden gevraagd. Of dat adviezen niet worden opgevolgd. Of dat cliëntenraden onvoldoende middelen krijgen om hun werk goed te doen. Kortom dat cliëntenraden nu niet serieus genoeg worden genomen.
Het streven is dan ook om de regels te verbeteren en te zorgen dat deze meer aansluiten bij alle ontwikkelingen in de zorg.
Medezeggenschap blijft zorgbreed beschikbaar, zo lees ik in de brief. Hoe zich dat verhoudt tot de wankele basis die medezeggenschap in de Wmo heeft, vertelt het verhaal niet.
De Inspectie voor de volksgezondheid gaat toezicht houden op medezeggenschap. Ik heb nog niet duidelijk hoe dat verschil gaat maken, maar alle aandacht is meegenomen.
Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht in plaats van het huidige zwaarwegende adviesrecht. Dat betekent volgens de brief dat managers hun bezwaren beter moeten motiveren dan nu het geval is. Een mooi streven maar wat maakt dat in de praktijk nu echt het verschil?
Verder wordt er gekeken naar andere vormen van medezeggenschap naast de cliëntenraad. Ik heb in de brief niet kunnen lezen de verankering van de rechten van deze vormen van medezeggenschap. De meeste van deze punten stonden al in het wetsvoorstel uit 2011….

Onderzoek
Juist omdat VWS medezeggenschap zo belangrijk vindt, komt er eerst een onderzoek. Een onderzoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Met de uitkomsten van dat onderzoek gaat VWS kijken hoe de Wmcz kan worden aangepast. Maar is dat dan niet allang onderzocht? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Goed bestuur
De brief gaat met name over goed bestuur en hoe de overheid dat kan bevorderen. Goed bestuur, dat betekent dat we van bestuurders mogen verwachten dat ze doen wat ze beloven op de afgesproken tijd………

Loes den Dulk

29 april 2015

Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?

Belangrijk
Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is zo belangrijk dat de regering en de Tweede Kamer er al sinds 2011 over praten hoe dat beter geregeld kan worden.

Oude nieuwe wetsvoorstellen
Want in 2011 kwam VWS met het wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Deze wet zou o.a. de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) gaan vervangen. Daar waar nodig zouden cliëntenraden steviger rechten krijgen. Een mooi vooruitzicht. In juli 2013 besloot de minister om de WCZ op te splitsen. De wet die de medezeggenschap zou gaan regelen: de Wet Goed Bestuur en Intern Toezicht, zou eind 2013 naar de kamer komen.
Heel 2014 hebben we gewacht op het wetsvoorstel en nu op 22 januari 2015 sturen de minister en de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg. In de brief staat dat er geen nieuwe wet komt op gebied van medezeggenschap en dat de Wmcz zal worden aangepast.
Daarvoor gaat eerst een onderzoek plaatsvinden.

Stil
In die brief staat dat VWS cliëntmedezeggenschap heel belangrijk vindt.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik stil wordt van zo’n brief. Want terwijl ik al bijna 4 jaar aan het wachten ben op nieuwe helderheid, geeft VWS alweer aan dat het zo belangrijk is en stelt weer uit met behulp van de oudste smoes uit het handboek beleid: een onderzoek.

De regels moeten worden verbeterd
In de brief staat gelukkig meer dan dat. VWS heeft geluisterd naar cliëntenraden die zeggen dat ze te laat of niet om advies worden gevraagd. Of dat adviezen niet worden opgevolgd. Of dat cliëntenraden onvoldoende middelen krijgen om hun werk goed te doen. Kortom dat cliëntenraden nu niet serieus genoeg worden genomen.
Het streven is dan ook om de regels te verbeteren en te zorgen dat deze meer aansluiten bij alle ontwikkelingen in de zorg.
Medezeggenschap blijft zorgbreed beschikbaar, zo lees ik in de brief. Hoe zich dat verhoudt tot de wankele basis die medezeggenschap in de Wmo heeft, vertelt het verhaal niet.
De Inspectie voor de volksgezondheid gaat toezicht houden op medezeggenschap. Ik heb nog niet duidelijk hoe dat verschil gaat maken, maar alle aandacht is meegenomen.
Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht in plaats van het huidige zwaarwegende adviesrecht. Dat betekent volgens de brief dat managers hun bezwaren beter moeten motiveren dan nu het geval is. Een mooi streven maar wat maakt dat in de praktijk nu echt het verschil?
Verder wordt er gekeken naar andere vormen van medezeggenschap naast de cliëntenraad. Ik heb in de brief niet kunnen lezen de verankering van de rechten van deze vormen van medezeggenschap. De meeste van deze punten stonden al in het wetsvoorstel uit 2011….

Onderzoek
Juist omdat VWS medezeggenschap zo belangrijk vindt, komt er eerst een onderzoek. Een onderzoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Met de uitkomsten van dat onderzoek gaat VWS kijken hoe de Wmcz kan worden aangepast. Maar is dat dan niet allang onderzocht? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Goed bestuur
De brief gaat met name over goed bestuur en hoe de overheid dat kan bevorderen. Goed bestuur, dat betekent dat we van bestuurders mogen verwachten dat ze doen wat ze beloven op de afgesproken tijd………

Loes den Dulk

29 april 2015

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram