30 november 2021
Waardevol leven, ook in een zorginstelling.
Een hartenkreet van een jonge zorgvernieuwer.’ Dat is wat ik op de achterkant van het boek ‘Verpleegthuis’ van Teun Toebes lees. Teun heeft op 2...
Lees meer
8 november 2021
Het recht op vertegenwoordiging
Het recht op vertegenwoordiging is een belangrijk recht van cliënten waarover in de praktijk veel misverstanden bestaan. In dit artikel wil ik dat re...
Lees meer
19 oktober 2021
Rookvrij zorg
Nog nooit in mijn leven heb ik gerookt. Altijd al heb ik het erg vies gevonden. En omdat je nooit begint, hoef je ook niets af te leren. Maar, als [&h...
Lees meer
24 juni 2021
In gesprek met raadslid Jörgen.
Jörgen verteld dat hij de baas is over zijn eigen woning. Hij bepaalt of hij zijn woning wil opruimen of niet. En gelijk heeft hij ;-)....
Lees meer
17 juni 2021
Ook als het om vaccinatie gaat!
In het blad InZet, een themamagazine voor professionals van ASVZ, staat een mooi artikel waarin Loes vertelt hoe je kunt omgaan met het helpen van een...
Lees meer
11 mei 2021
2020, ook voor Raad op Maat een bijzonder jaar!
Samenvattend: 2020 was ook voor Raad op Maat een lastig jaar door Corona.  Na een normale start, kwam al het werk in maart stil te liggen en hebb...
Lees meer
13 april 2021
Ervaringsdeskundigheid 1
Hot Ervaringsdeskundigheid is hot, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat is jammer. De hype om ervaringsdeskundigen overal in te ze...
Lees meer
15 maart 2021
Brochure " de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u.
In opdracht van VWS heeft Raad op Maat de brochure de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u ontwikkeld. In deze brochure wordt op heldere wijze uit...
Lees meer
15 januari 2021
Brochure " de cliëntenraad en de Wet zorg en dwang.
In opdracht van VWS heeft Raad op Maat de brochure de cliëntenraad en de Wet zorg en dwang ontwikkeld. De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet. De wet...
Lees meer
10 januari 2021
Brochure "de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou".
In opdracht van VWS heeft Raad op Maat de brochure de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou ontwikkeld. In deze brochure wordt op heldere wijze u...
Lees meer
16 april 2018
Wilsbekwaam beslissen bij de notaris
Dinsdag 10 april 2018 besteedde het programma De Monitor aandacht aan het thema wilsbekwaamheid van mensen met een verstandelijke beperking bij de not...
Lees meer
3 december 2015
Bemoei - zorg
Bemoeizorg is eigenlijk een raar woord. Dat merkten we al snel in het onderzoek dat we samen met VUmc en Odion hebben gedaan de afgelopen 2 jaar....
Lees meer
11 juni 2015
Cliëntmedezeggenschap onderzocht
Aandacht voor medezeggenschapDe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt binnenkort aangepast. Ter voorbereiding heeft het Minister...
Lees meer
9 april 2015
Mijn belang, zoals ik dat zie!
Het belang van de cliënt In veel teksten over de zorg voor mensen met een beperking en in diverse functiebeschrijvingen lees ik dat het belang van de...
Lees meer
29 januari 2015
Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?
Belangrijk Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van he...
Lees meer
16 oktober 2014
Gelukkig kun je altijd nog klagen
De zorg verandert De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurig...
Lees meer
4 september 2014
Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat het verschil maken… toch?
Het VN verdrag bekrachtigd In het regeerakkoord werd het al aangekondigd: het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat bekrachtigd ...
Lees meer
24 juli 2014
Het recht op informatie is ook het recht op slecht nieuws
Irene Tuffrey-Wijne heeft een mooi boek geschreven met een handleiding voor het brengen van slecht nieuws aan mensen met een verstandelijke beperking*...
Lees meer
22 mei 2014
Wils(on)bekwaam totdat het tegendeel bewezen is
Uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving is dat iedere volwassene wilsbekwaam is totdat het tegendeel bewezen is. Iedereen beslist zelf over het eigen...
Lees meer
1 april 2014
Afhankelijk zijn om te participeren
Voorbeeld nummer 1…. Een tijd geleden had ik een overleg met enkele leden van het Rechtenteam op het kantoor van Raad op Maat. We zouden met z’n d...
Lees meer
20 februari 2014
Afhankelijk zijn van je ouders, wie wil dat (nu niet)?
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is het al veel besproken devies van het Kabinet. En als uitgangspunt klinkt dat prima. Want wie wil ...
Lees meer
21 januari 2014
Klagen doe je niet in een participatiesamenleving.
Klachtrecht en medezeggenschap in de Wmo 2015 Sinds 1995 heeft de cliënt het recht op klagen. De wetgever erkent daarmee de afhankelijke positie die ...
Lees meer
11 november 2013
WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ&D, PW, WGB&IT, JW, ZVW*
Nee er is niets mis met mijn toetsenbord. Dit zijn de wetsvoorstellen die op dit moment besproken worden en die de toekomst van de cliënt enorm gaan ...
Lees meer
7 oktober 2013
De stem van de cliënt
Mijn eerste blog, op de nieuwe website met het nieuwe logo. Er verandert veel in de zorg en we vinden dat Raad op Maat daarbij niet kan achter blijven...
Lees meer

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopeangle-double-upmobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram